Методичні рекомендації

Про організацію 2023-2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти

Лист МОН № 1/12186-23 від 16 серпня 2023 року

Доступ за покликанням https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/89791/ 


Перелік рекомендованої МОН начальної літератури на 2023-2024 навчальний рік

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в 5-11 класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Доступ покликанням https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit#gid=883367929 


Методичні рекомендації для пілотних закладів освіти щодо організації освітнього процесу у 2023-2024 навчальному році

Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у 7-9 х класах в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» для закладів загальної середньої освіти, які є учасниками інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». 

Лист Міністерства освіти і науки від 11 серпня 2023 року № 1/11938-23

Доступ за покликанням: https://drive.google.com/file/d/1dOoQL7pRijMnI_VlKfv-9TCAuGaDPEYa/view?usp=sharing

Методичні рекомендації. Подолання освітніх втрат учнів під час вивчення математики у 2023–2024 навчальному році

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в школах у 2022-2023 навчальному році 

Лист Міністерства освіти і науки від 19 серпня 2022 року № 1/9530-22

Доступ за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-shkolah-u-20222023-navchalnomu-roci 

Математика (Дотаток 6): https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2022/08/20/01/Dodatok.6.matematika.20.08.2022.pdf 

Наказ МОН від 01.04.2022 року № 289 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти "

Лист МОН від 14.09.2022 №1/10686-22 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2022/2023 навчальному році”

Лист МОН від 22.07.2020 № 1/9-394 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році”